Odpowiedzialność w Nutricia

Odpowiedzialność rozumiemy jako aktywny udział w życiu lokalnych społeczności, których częścią jesteśmy oraz jako dzielenie się naszym sukcesem i wiedzą na temat odpowiedniego żywienia. Budujemy bliskie relacje, by jak najlepiej zrozumieć, czego potrzebują i oczekują od nas konsumenci. Ponad to konsekwentnie zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, by służyło następnym pokoleniom. Taki sposób działania wyznacza nasza wizja One Planet. One Health

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności mają fundamentalne znaczenie dla spółek DANONE, w tym również Nutricia. Nie bylibyśmy w stanie wypełnić naszej misji „niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe”, gdyby bezpieczeństwo żywności o wysokiej jakości nie było naszym głównym priorytetem. Wierzymy, że zapracowaliśmy na zaufanie Konsumentów, którzy czerpią przyjemność z naszych produktów i usług.

Poprzez naszą politykę jakości zobowiązujemy się do niezmienności naszych produktów i usług w całym łańcuchu wartości. Aby dotrzymać tej obietnicy wobec naszych Konsumentów i Klientów, każdy z pracowników Nutricia, podobnie jak pozostałych spółek DANONE, zobowiązał się do „doskonalenia jakości, wszędzie i każdego dnia”, wzmacniając cztery filary realizujące naszą ambicję jakości.

Podstawowym celem Nutricia Zakłady Produkcyjne jest wytwarzanie produktów zaspokajających specyficzne potrzeby żywieniowe niemowląt i dzieci.

Nutricia jest firmą odpowiedzialną społecznie – koncentrujemy swoje działania w obszarach:

  • bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości wyrobu,
  • zadowolenia Klienta,
  • efektywności biznesowej,
  • bezpiecznej pracy,
  • dbałości o środowisko naturalne i pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

Polityka jakości

Dowiedz się więcej

W codziennej pracy opieramy się na trzech filarach jakości: myśleniu systemowym, stałym doskonaleniu oraz wzajemnej współpracy i życzliwości. Bezpieczeństwo wyrobu dla Konsumenta, jakość wyrobu i współpracy, spełnianie i dostosowywanie się do wymagań Klienta, to nieodłączne atrybuty naszej pracy.

Dla zagwarantowania powyższego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. System zapewnienia bezpieczeństwa żywności tworzą Programy Wstępne (Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne) zapewniające, że proces produkcyjny realizowany jest we właściwych warunkach, z zachowaniem przez kompetentny personel odpowiednich dla produkcji żywności dla niemowląt i dzieci procedur oraz HACCP identyfikujący, oceniający i kontrolujący zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Dla każdego z zatrudnionych u nas pracowników, priorytetem i warunkiem zatrudnienia jest bezpieczeństwo i jakość produktu. Nasze produkty tworzymy tak, jakbyśmy robili to dla własnych dzieci.

Odpowiedzialność społeczna, troska o Środowisko Naturalne i Pracowników znajduje odzwierciedlenie we wdrożonych systemach zarządzania środowiskowego i BHP.

Zobowiązania firmy w stosunku do jakości, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska zawarte są w realizowanych Politykach. Zewnętrznym potwierdzeniem zgodności prowadzonych działań i stosowanych systemów zarządzania z standardami i wymaganiami prawnymi są uzyskane przez Zakład certyfikaty wydane przez uznane jednostki certyfikujące.

Troska o środowisko naturalne w Nutricia

„Nieść zdrowie poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe” - tak brzmi nasza wspólna dla spółek DANONE misja. Wierzymy, że zdrowie ludzi nie jest możliwe bez zdrowia Planety, dlatego dbając o dobro każdego człowieka musimy pamiętać o pielęgnowaniu naszego wspólnego domu – Ziemi. Aby mieć realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne musimy połączyć nasze siły i wspólnie działać na rzecz ochrony otaczającej nas biosfery. Potrzebujemy One Planet thinking, który w Nutricia realizujemy przez program Nature.

ONE PLANET. ONE HEALTH

ONE PLANET. ONE HEALTH

Nasze zobowiązania wobec Planety. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego dbanie o oba obszary postrzegamy jako naszą strategiczną rolę. Zdrowe jedzenie zależy od zdrowej planety - aby o nią dbać, wyznaczyliśmy 5 kluczowych celów.

KLIMAT

KLIMAT

Zaangażowanie w ochronę klimatu rozumiemy jako fundamentalną zmianę praktyk biznesowych. Dbamy o zapobieganie zmianom klimatycznym, poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla i dążenie do osiągnięcia zerowego śladu węgłowego do 2050 roku, a także eliminację deforestacji.

WODA

WODA

Czerpiemy wodę prosto z natury, dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o dobro środowiska naturalnego. Z tego powodu realizujemy konkretne akcje, w tym związane z minimalizacją wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Wprowadzamy do środowiska wyłącznie 100% czystej wody i redukujemy ilość wykorzystywanej wody w całym cyklu życia produktu. Dzięki temu możemy chronić naturalne zasoby wody, aby mogły korzystać z nich kolejne pokolenia.

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

Opakowania odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu bezpiecznej żywności jak największej liczbie osób. Ale to rozwiązanie stwarza też ogromne wyzwanie dla środowiska w postaci generowanych odpadów. Walczymy z globalnym problemem dotyczącym odpadów: modernizujemy opakowania, aby „zamknąć” cykl życia naszych opakowań, tworzyć je zdolnymi do przetwarzania, a także zapobiegamy ich składowaniu.

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Jednym z kluczowych problemów XXI wieku dla przemysłu spożywczego jest marnotrawstwo żywności. Na podstawie badań opublikowanych przez FAO* można stwierdzić, że na świecie co roku około 1,3 mld ton żywności jest wyrzucana co stanowi 1/3 żywności przeznaczonej do spożycia. Marnowanie jedzenia ma miejsce głównie w krajach uprzemysłowionych. Żyjemy w czasach, które mierzą się ze scenariuszem wyczerpania surowców na naszej planecie i ich mocno ograniczoną dostępnością dla uboższych. Dlatego podejmujemy działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności poprzez utworzenie dwóch kanałów darowizn – Banków Żywności i Hospicjum.

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

Pozyskujemy surowce ze sprawdzonych i audytowanych corocznie gospodarstw. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami. Każdy dostawca przed rozpoczęciem współpracy przechodzi surowe procedury selekcji pod kątem spełniania naszych wymagań, takich jak dobrostan zwierząt czy badania obecności metali ciężkich w glebie.
*Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Chcesz dowiedzieć się więcej o ONE PLANET w Danone? Wejdź na stronę:

www.danone.pl/nasz-wplyw

Współpraca z lokalnymi społecznościami

Wiemy, że aby faktycznie odpowiadać na potrzeby społeczne i prowadzić edukację ekologiczną, niezbędne jest połączenie sił z partnerami i interesariuszami zewnętrznymi. Jesteśmy blisko społeczności lokalnych, w których działamy. We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta oraz wieloma organizacjami pożytku publicznego wspieramy akcje lokalne takie jak: „Oddaj Krew podziel się miłością”, „Młoda Krew ratuje życie”, Maraton Opolski, Torba kangura, Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, akcja „Bezpiecznie nad Wodą”. Akcje te mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę. Jesteśmy fundatorem nagród Opolskiego Turnieju Skoków „Mały Olimpijczyk”, gdzie zachęcamy do uprawiania sportu już od najmłodszych lat.

w naszej firmie pracownicy biorą czynny udział w akcjach wolontariatu na rzecz Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, Domu Samotnej Matki lub Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Akcje te są częścią całorocznego programu Supporting Life, w którym to co miesiąc grupa naszych pracowników organizuje akcje malowania pokoi, odnawiania ogródka, tworzenia ozdób Bożonarodzeniowych czy Wielkanocnych oraz organizacji wycieczek np. do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, na lodowisko, na rolkowisko. Akcje te rozpowszechniane i promowane wśród pracowników pozwalają na zaangażowanie się w pomoc innym, za pośrednictwem firmy.

Dwa razy do roku nasi pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do zorganizowanego przez siebie przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Program HOPE pozwala naszym pracownikom na zorganizowanie pomocy dla wybranej przez siebie placówki (np. hospicjum dziecięce, przedszkole publiczne itp.) oraz wykorzystanie pozyskanych funduszy na poczet akcji wspierającej wybraną instytucję.

Nutricia Zakłady Produkcyjne wpiera również program korepetycji „Rozumi Serce” dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, angażując naszych pracowników oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego do wsparcia najmłodszych w nauce.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.